Cần gia sư môn Organ tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 6184

  • Học phí : 150,000/Buổi

bé 13 tuổi, ưu tiên cô giáo, thứ 2,3,4,5,6,7: 18h30

  • Tạo lúc: 09:29 23.09.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Organ098 707 5826