Cần gia sư môn PHP từ cơ bản tại Bình Thạnh
Mã lớp: 3388

 • Học phí : 2,800,000/Tháng

học viên 27 tuổi, có biết về Java cơ bản,

 • Tạo lúc: 09:35 10.05.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật: 9h đến 12h
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 9h đến 12h, 15h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình web PHP098 707 5826