Cần gia sư môn Piano tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 19411

  • Học phí : 200,000/Buổi

bé học lớp 4, rảnh thứ 2,4,6; 19h30

  • Tạo lúc: 08:45 02.06.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Bãi Dương, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Piano098 707 5826