Cần gia sư môn Piano tại Quận 10, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 12534

  • Học phí : 370,000/Buổi

bé 8 tuổi, 65 tuổi 2 học viên đã học qua cơ bản, học thứ 3, 5: 16h30. Mỗi học viên học 45 phút,

  • Tạo lúc: 19:32 04.04.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Đã tốt nghiệp
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 2 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Cao Thắng, phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Piano098 707 5826