Cần gia sư môn Saxophone tại Hải An, Hải Phòng
Mã lớp: 3571

Rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 16:04 19.05.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: ngõ 229 Trương Lực, Lực Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Saxophone098 707 5826