Cần gia sư môn Tiếng Đức tại Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mã lớp: 20334

dạy tại trung tâm, học viên chỉ học trực tiếp

 • Tạo lúc: 10:13 10.09.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 4 buổi (2 giờ/buổi)
 • 13 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Hoàng Văn Thái, Liên Chiểu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 18h
 • Môn học:
  • Tiếng Đức098 707 5826