Cần gia sư môn Tiếng Thái tại Cần Thơ
Mã lớp: 8283

thời gian linh hoạt

  • Tạo lúc: 18:39 03.03.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: đường B2, khu dân cư Thiên Lộc, Cái Răng, Cần Thơ (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Thái098 707 5826