Cần gia sư môn Tiếng Thái tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 12854

học viên 29 tuổi, học từ cơ bản, học viên làm về Hải Sản, học viên chỉ học trực tiếp, ko học Online

 • Tạo lúc: 19:23 12.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Ngô Đến, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Thái098 707 5826