Cần gia sư môn Toán lớp 6 quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 17822

 • Học phí : 1,600,000/Tháng

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 21:02 08.12.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Toán lớp 6098 707 5826