Cần gia sư môn Toán lớp 8 tại Sóc Trăng
Mã lớp: 9036

  • Học phí : 1,200,000/Tháng

học thứ 3,5,7: 18h30

  • Tạo lúc: 13:55 09.06.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đồng Khởi, Khóm 1, phường 4, Sóc Trăng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 8098 707 5826