Cần gia sư môn Toán, Science lớp 7 - HỌC ONLINE
Mã lớp: 13945

Bé trường Nguyễn Siêu, hệ song ngữ, học theo chương trình Cambrigde, quyển số 8, phụ huynh muốn 1 gia sư ở Hà Nội dạy Online, sau khi ổn định dịch có thể dạy trực tiếp cho bé

 • Tạo lúc: 17:40 21.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Cầu Giấy - HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Maths
  • Science
  • Toán lớp 7098 707 5826