Cần gia sư môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 10638

 • Học phí : 400,000/Buổi

học lúc 18h30, bé ở trình trạng đặc biệt

 • Tạo lúc: 08:48 18.10.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Giáo viên
 • Tuần học 3 buổi (3 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Bá Tòng, phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Tiếng Việt lớp 5
  • Toán lớp 5098 707 5826