Cần gia sư môn Yoga tại Thuận An, Bình Dương
Mã lớp: 8597

  • Học phí : 300,000/Buổi

học viên 35 tuổi - 45 tuổi, rảnh thứ 2,4,6: 16h15 - 17h30

  • Tạo lúc: 08:50 24.04.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 3 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Đường An Phú 13, Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • YOGA098 707 5826