Cần gia sư Organ tại quận 7
Mã lớp: 2835

  • Học phí : 200,000/Buổi

Đi đường Phạm Hữu Lầu, học viên 32 tuổi học cơ bản, thứ 3,5: 19h30

  • Tạo lúc: 08:59 02.05.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Chung cư Eratown, đường 15B, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Organ098 707 5826