Cần sinh viên dạy môn Tiếng Anh lớp 9 tại Bình Thạnh
Mã lớp: 12700

 • Học phí : 150,000/Buổi

học để ôn thi lên lớp 10

 • Tạo lúc: 15:50 15.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Vạn Kiếp, phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 4, Thứ 5: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 9098 707 5826