Tiếng Anh- lớp 3- Trường VAS (Quốc tế Việt Úc)- English/ Science/Grammar/ Math
Mã lớp: 520

  • Học phí : 200,000/Buổi

Rảnh thứ 2,3,5,6: 19h30 Dạy bé học Toán/ Tiếng Anh/ Khoa học/ Ngữ pháp bằng Tiếng Anh. Chương trình Cambridge. Bé học lớp 3. Học khá

  • Tạo lúc: 21:01 29.10.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Minh Phụng, phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Anh cho học sinh trường quốc tế098 707 5826