Tìm gia sư môn tin học văn phòng tại Vũng Tàu
Mã lớp: 419

  • Học phí : 200,000/Buổi

rảnh các ngày 12h30 - 14h00

  • Tạo lúc: 14:29 20.10.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đô Lương, phường 11, Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tin học văn phòng098 707 5826