tìm gia sư photoshop, corel, illustrator tại Bắc Ninh
Mã lớp: 504

học viên 36 tuôi, làm về thiết kế in ấn, hv rảnh nguyên ngày

 • Tạo lúc: 10:19 28.10.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Corel
  • illustrator
  • Photoshop098 707 5826