Tìm giáo viên nữ dạy nhảy từ cơ bản tại quận 8
Mã lớp: 250

 • Học phí : 400,000/Buổi

Học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 15:30 04.10.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 3 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: đường 41, phường Bến Phú Định, Quận 8 (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826