Cần gia sư cho 20 tháng bị chậm nói tại An Dương, Hải Phòng
Mã lớp: 13627

Bé rảnh thứ 2,3,4,5,6: 19h30

  • Tạo lúc: 09:23 06.10.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: 4, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trẻ chậm nói098 707 5826