Cần gia sư cho bé chuẩn bị vào lớp 1 tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 9526

  • Học phí : 200,000/Buổi

thứ 2, 6: 16h30, 17h00

  • Tạo lúc: 08:49 31.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Giáo viên
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Vũng Tàu Plaza, Lê Hồng Phong, phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Rèn chữ098 707 5826