Cần gia sư dạy toán lớp 7 tại Bắc Ninh
Mã lớp: 1771

 • Học phí : 200,000/Buổi

Học sinh khá

 • Tạo lúc: 19:04 16.02.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Phật Tích , huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 21h
  • Chủ nhật: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 7098 707 5826