Cần gia sư dạy toán lớp 8 tại Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 14504

  • Học phí : 3,000,000/Tháng

yêu cầu gia sư lớn tuổi, đứng lớp ở trường hoặc nghỉ hưu, 2,4,6 lúc 19h30 đến 21h

  • Tạo lúc: 15:48 01.10.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Giáo viên
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Tháp K sunrise riverside Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 8098 707 5826