Cần gia sư Lập Trình C, C++ tại Hà Nội (học Online)
Mã lớp: 3201

  • Học phí : 230,000/Buổi

Rảnh các ngày buổi sáng 8h30 - 10h30, học viên 19 tuổi từ cơ bản

  • Tạo lúc: 18:17 03.05.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 4 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: ngõ 161a đường Nước Phần Lan, quận Tây Hồ, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826