Cần gia sư môn Bóng rổ tại sân bóng rổ tự gia sư chọn
Mã lớp: 3898

 • Học phí : 300,000/Buổi

ph chịu phí thuê sân,

 • Tạo lúc: 09:46 10.06.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 7h đến 17h
 • Môn học:
  • Bóng rổ098 707 5826