Cần gia sư môn Bóng rổ tại Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 9375

  • Học phí : 300,000/Buổi

11 tuổi, 14 tuổi, thời gian sắp xếp linh động, nhà đã có rổ

  • Tạo lúc: 11:43 07.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Bóng rổ098 707 5826