Cần gia sư môn Guitar tại Quận 12, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 17071

  • Học phí : 200,000/Buổi

học sinh lớp 8 học từ cơ bản, học thứ 3, 5, 6: 17h30, khu dân cư An Sương

  • Tạo lúc: 18:24 29.09.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: đường DN4-1, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826