Cần gia sư môn Guitar tại Quận 5, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 8046

  • Học phí : 200,000/Buổi

Rảnh nguyên ngày, bé lớp 7

  • Tạo lúc: 08:55 15.02.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: AN DUONG VUONG, PHUONG 4, Quận 5, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826