Cần gia sư môn Guitar tại Quận 9, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18091

  • Học phí : 300,000/Buổi

bé 6 tuổi và bố , thứ 2: 19h30

  • Tạo lúc: 10:54 29.01.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
  • 2 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Topis Garden Khang Điền số 87H Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826