Cần gia sư môn Guitar tại Thuận An, Bình Dương
Mã lớp: 10350

  • Học phí : 300,000/Buổi

ngay trạm thu phí Lái Thiêu, bé 7 tuổi và 35 tuổi học thứ 3, 5: 19h30

  • Tạo lúc: 10:56 15.10.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 3 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: đường số 1, khu dân Vĩnh An, khu phố Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826