Cần gia sư môn Guitar tại Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (học tại nhà giáo viên hoặc học vị trí công cộng)
Mã lớp: 6186

  • Học phí : 150,000/Buổi

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 09:49 23.09.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Ngô Đến, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826