Cần gia sư môn Harmonica tại Tây Hồ, Hà Nội
Mã lớp: 9539

bé học lớp 4

 • Tạo lúc: 18:53 18.07.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 8h đến 19h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826