Cần gia sư môn Hóa Đại Cương tại Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 9371

  • Học phí : 250,000/Buổi

sinh viên năm 1 trường đại học Bách Khoa, 21/7 học viên thi, thời gian sắp xếp

  • Tạo lúc: 08:15 07.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Lê Quang Định, phường 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Các môn đại học khác098 707 5826