Cần gia sư môn kèn Trumpet tại Củ Chi, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 16554

các học viên học để làm ban kèn trong giáo xứ

  • Tạo lúc: 17:58 16.08.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 20 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nhà thờ Giáo xứ Sơn Lộc, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Trumpet098 707 5826