Cần gia sư môn Lập trình C++ HỌC ONLINE
Mã lớp: 13452

 • Học phí : 300,000/Buổi

học để áp dụng vào công viêc, công việc về kinh tế các số liệu trên thị trường tài chính, xử lý dữ liệu, có thể học Online trong dịch sau đó học trực tiếp

 • Tạo lúc: 16:59 22.07.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường nhị Bình 16, xã Nhị Bình, Hóc Môn, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 14h đến 17h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826