Cần gia sư môn Lập trình C# tại Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 5412

 • Học phí : 250,000/Buổi

học từ cơ bản, học viên khoảng 40 tuổi, học để làm phần mềm quản lý

 • Tạo lúc: 09:04 21.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826