Cần gia sư môn lập trình Game - HỌC ONLINE
Mã lớp: 14313

 • Học phí : 300,000/Buổi

học viên cần học lập trình Game trên C#, có thể phát triển qua Unity, học viên đang ở nước ngoài ở Pháp

 • Tạo lúc: 18:33 11.01.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2: 17h đến 23h
  • Thứ 3: 14h đến 17h
  • Thứ 5: 18h đến 23h
  • Thứ 6: 21h đến 23h
  • Thứ 7, Chủ nhật: 15h đến 23h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826