Cần gia sư môn Linux HỌC ONLINE
Mã lớp: 13567

 • Học phí : 300,000/Buổi

học viên 20 tuổi, là sinh viên năm 2 học theo chương trình ở trường

 • Tạo lúc: 16:54 31.07.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh -- HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 22h
  • Thứ 7, Chủ nhật: 8h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826