Cần gia sư môn Machine Learning bằng Python HỌC ONLINE
Mã lớp: 11743

  • Học phí : 300,000/Buổi

thứ 2, 6: 22h00

  • Tạo lúc: 08:10 21.01.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Học ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình Python098 707 5826