Cần gia sư môn nhảy Sexy dance tại Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 8040

  • Học phí : 300,000/Buổi

thứ 2, 4: 17h30

  • Tạo lúc: 15:23 14.02.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 6 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: đường số 7, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy Sexy Dance098 707 5826