Cần gia sư môn Tiếng Đức tại Đà Nẵng
Mã lớp: 11313

bé 8 tuổi học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 17:06 09.12.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Hà Kỳ Ngộ, Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 9h đến 12h, 14h đến 17h
 • Môn học:
  • Tiếng Đức098 707 5826