Cần gia sư môn Tiếng Đức tại Hoàng Diệu, Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 4813

học viên 15 tuổi học từ cơ

 • Tạo lúc: 08:10 14.07.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Đức098 707 5826