Cần gia sư môn Tiếng Đức tại Nguyễn Hữu Cảnh, Huế, Thừa Thiên Huế
Mã lớp: 5504

Rảnh nguyên ngày, học viên là sinh viên năm 1 trường đại học kinh tế học từ cơ bản

  • Tạo lúc: 08:51 19.08.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Cảnh, Huế, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Đức098 707 5826