Cần gia sư môn Tiếng Hà Lan tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 8239

học viên 35 tuổi

 • Tạo lúc: 13:45 28.02.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 10h đến 12h
 • Môn học:
  • Ngoại ngữ khác098 707 5826