Cần gia sư môn Tiếng Pháp tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 9112

 • Học phí : 250,000/Buổi

học sinh lớp 10 học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 14:31 16.06.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trương Công Định, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6: 8h đến 10h
 • Môn học:
  • Tiếng Pháp098 707 5826