Cần gia sư môn Tin học văn phòng tại Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 16375

 • Học phí : 250,000/Buổi

bé học lớp 7, học xong tin học văn phòng sẽ học tiếp đồ họa cơ bản.

 • Tạo lúc: 17:12 18.08.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Bá Tòng, phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Thiết kế đồ họa
  • Tin học văn phòng098 707 5826