Cần gia sư môn tin học văn phòng tại Thanh Hóa
Mã lớp: 3223

  • Học phí : 200,000/Buổi

Gần Bệnh viện tỉnh, rảnh các ngày 20h00, học viên khoảng 40 tuổi

  • Tạo lúc: 07:45 01.05.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 6 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Thôn Nam Hưng, xã Đông Hưng, tp Thanh Hóa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tin học văn phòng098 707 5826