Cần gia sư môn Tin học văn phòng tại Vũng Tàu
Mã lớp: 13825

  • Học phí : 200,000/Buổi

học viên 50 tuổi

  • Tạo lúc: 06:33 23.10.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Ngư Phủ, phường Thắng Nhì, Vũng Tàu, (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tin học văn phòng098 707 5826