Cần gia sư môn Toán lớp 7 tại Bà Triệu, Phường Cẩm Phô, Thành Phố Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 7075

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 18:36 11.11.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đường Bà Triệu, Phường Cẩm Phô, Thành Phố Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
    • Thứ 2, Chủ nhật: 14h đến 21h
    • Thứ 6: 18h đến 21h
  • Môn học:
    • Toán lớp 7098 707 5826