Cần gia sư môn Trống Cajon tại Đà Nẵng
Mã lớp: 18193

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 15:25 04.02.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Hàn Thuyên, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Trống Cajon098 707 5826